Whoopi Goldberg s'excuse pour ses propos controversés sur l'Holocauste

Whoopi Goldberg s'excuse pour ses propos controversés sur l'Holocauste.